HĐQT thông qua thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng giữa BIDV Đồng Nai và BIDC Hà Nội

04/01/2022 15:29

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo HĐQT thông qua thỏa thuận cho vay hợp vốn cấp tín dụng giữa BIDV Đồng Nai và BIDC Hà Nội như sau: