Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

04/01/2022 15:16

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON  (mã CK:FCM ) như sau: