Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

04/01/2022 14:55

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo  về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (mã CK: GMH) như sau: