Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lâm Ngọc Minh

04/01/2022 14:42

Lâm Ngọc Minh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: