Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Đình Huy

04/01/2022 14:40

Phạm Đình Huy thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long như sau: