Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

04/01/2022 14:35

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã CK: PHC) như sau: