Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

04/01/2022 10:29

Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau: