Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ

05/01/2022 17:22

ông ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ, ban hành quy chế và bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội bộ như sau: