Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

05/01/2022 17:18

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau: