Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Đức

05/01/2022 16:24

Nguyễn Văn Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau: