Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Bình

05/01/2022 15:44

Nguyễn Văn Bình thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau: