Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm và chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Minh Phụng

05/01/2022 14:33

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm và chi nhánh quản lý Phòng giao dịch Minh Phụng như sau: