Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ phòng giao dịch Hưng Đạo Vương

05/01/2022 14:30

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ phòng giao dịch Hưng Đạo Vương như sau: