Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi

05/01/2022 14:22

Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi như sau: