Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế

07/01/2022 16:52

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế như sau: