Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

07/01/2022 11:38

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần CIC39 (mã CK: C32) như sau: