Công văn của NHNN Việt Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Ba Đình

07/01/2022 11:37

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN Việt Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Ba Đình như sau: