Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2111

07/01/2022 11:07

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB02MBS21CE (mã CK: CVPB2111) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: