Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC2110

07/01/2022 11:05

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVIC01MBS21CE (mã CK: CVIC2110) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: