Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2114

07/01/2022 10:59

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG02MBS21CE (mã CK: CMWG2114) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: