Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đoàn Hữu Hải

11/01/2022 17:29

Đoàn Hữu Hải thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: