Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Nghệ An về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế

11/01/2022 16:23

Công ty Cổ phần Nafoods Group thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Nghệ An về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế như sau: