Nhắc nhở chậm công bố Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

11/01/2022 10:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở chậm công bố Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau: