Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2022

14/01/2022 14:30

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia thông báo Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt các giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2022 như sau: