Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 177.438.650.000

09/05/2022 14:04

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên177.438.650.000 như sau: