Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát

15/06/2022 14:20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã CK: JVC) như sau: