Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Lê Thị Hà Thành

23/06/2022 17:32

Lê Thị Hà Thành thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng như sau: