Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

04/08/2022 15:26

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh – Vnsteel (mã CK: HMC) như sau: