Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa

05/08/2022 17:36

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam công bố Quyết định về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch Ô Chợ Dừa như sau: