Chính sách nhân sự

Chính sách duy trì nguồn lực
Với phương châm “Con người là trung tâm của mọi hoạt động” ASEAN SECURITIES luôn xác đĩnh rõ việc duy trì nguồn lực bằng Chính sách đãi ngộ cao và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp ở tất cả các vị trí từ nhân viên tới cấp lãnh đạo.
 

Chính sách đào tạo

Công tác đào tạo nhân viên luôn được ASEAN SECURITIES đặc biệt chú trọng. Mục tiêu của đào tạo là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh và vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ và đặc biệt tạo mọi điều kiện về thời gian và tài trợ toàn bộ chi phí để cán bộ nhân viên có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức.
 

Chính sách Tuyển dụng

Với thông điệp “ASEAN SECURITIES– Chào đón nhân tài”, trong thời gian qua, công tác tuyển dụng của ASEAN SECURITIES thông qua nhiều kênh tuyển dụng đã gặt hái được những thành công nhất định với số lượng nhân sự đầu vào có chất lượng cao mặc dù thị trường nhân sự trong lĩnh vực chứng khoán ngày càng khan hiếm.