Điều khoản dịch vụ

1. Quy định về bản quyền;

Tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên Website https://www.aseansc.com.vn kể cả mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities), trừ trường hợp do chính Asean Securities công bố khác đi và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam.

2. Quy định sử dụng:

Khi truy cập vào website này, người sử dụng nhận thức rõ và cam kết tuân thủ các điều khoản quy định dưới đây về việc truy cập các thông tin do Asean Securities cung cấp:

–  Người truy cập chỉ được phép sử dụng các thông tin này cho mục đích cá nhân của chính mình

– Không được phép lạm dụng, ăn cắp bản quyền của bất cứ sản phẩm nào trên trang Web này và các quy định liên quan đến tính bảo mật.

– Người sử dụng chỉ được phép lưu trữ, phân tích, và in thông tin mà dịch vụ này cung cấp cho mục đích sử dụng của cá nhân người truy cập.

– Asean Securities nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với Website, bao gồm việc lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên Website và các quy định về tính bảo mật mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Asean Securities.

–  Khách hàng cần biết rằng Asean Securities có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà Khách hàng cung cấp thông qua website này đến bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc đối tác cung cấp thông tin của Asean Securities hoặc bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào được Khách hàng đồng ý và khi Asean Securities có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.

– Trang Web này nhằm mục đích cung cấp thông tin,

3. Miễn trừ trách nhiệm:

Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang Web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Website.

Asean Securities không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, tính cập nhật, truyền tải hoặc tính chính xác hoặc độ sẵn sàng liên tục của thông tin do việc sử dụng Website gây ra do đôi khi có quá nhiều người truy cập vào trang Web.

4. Các điều khoản khác

Asean Securities có quyền thay đổi các điều kiện điều khoản của dịch vụ cũng như nội dung hoặc các chi tiết kỹ thuật của bất cứ khía cạnh nào của dịch vụ, vào bất cứ thời gian nào mà có thể có hoặc không có thông báo đến Khách hàng.