Biểu phí chuyển tiền

BIỂU PHÍ CHUYỂN TIỀN

(Biểu phí đã bao gồm VAT)    

Ngân hàng Loại phí Tỷ lệ phí Phí tối thiểu Phí tối đa
SeaBank Chuyển khoản đi trong cùng hệ thống cùng tỉnh, thành phố Miễn phí
Chuyển khoản đi khác hệ thống 0.02% 22,000 1,100,000
Chuyển khoản đi trong cùng  hệ thống khác tỉnh, thành phố 0.005% 11,000 220,000
BIDV Phí chuyển tiền BIDV khác hệ thống dưới 500 triệu 0.02% 22,000 110,000
Phí chuyển tiền BIDV khác hệ thống trên 500 triệu 0.03% 22,000 330,000
Phí chuyển tiền BIDV cùng hệ thống Miễn phí

Lưu ý: Asean Securities là trung gian thu phí theo biểu phí quy định của ngân hàng từng thời kỳ. Asean Securities không hưởng lợi từ nguồn thu phí này.