Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán niêm yết

Quý khách có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm trong thời gian chuyển nhượng đã quy định trong Thông báo thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm này do Quý khách tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán.

Hai bên cần phải đến Asean Securities ký trực tiếp vào hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phát hành thêm. Bên bán phải đóng phí và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) từ chuyển nhượng quyền theo quy định.

Khách hàng có thể chuyển nhượng quyền mua cho người nhận cùng thành viên lưu ký là Asean Securities hoặc khác thành viên lưu ký.

 

I. Đối với khách hàng cá nhân:

Bước 1. Khách hàng đến quầy giao dịch của Asean Securities tại trụ sở chính Hà Nội hoặc chi nhánh Hồ Chí Minh.

Bước 2. Khách hàng xuất trình CMND/CCCD để xác thực thông tin khách hàng.

Bước 3. Hai bên (chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng) ký Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán: 03 bản

 

II. Đối với khách hàng tổ chức:

  • Giầy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (mẫu 18/THQ của VSDC) có đầy đủ chữ ký,con dấu của 2 bên: 03 bản
  • Giấy giới thiệu người được giới thiệu đến thực hiện thủ tục (bản gốc)
  • CMND/CCCD còn hiệu lực của người được giới thiệu (01 bản photo).