Hướng dẫn thực hiện quyền mua chứng khoán

Khi được quyền mua chứng khoán phát hành thêm và muốn thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm, NĐT có thể thực hiện theo 4 hình thức:

  1. NĐT Đăng ký trực tiếp tại sàn: NĐT đến công ty chứng khoán để thực hiện quyền mua chứng khoán, NĐT phải xuất trình CMND hợp lệ để công ty chứng khoán kiểm tra, ký tên vào giấy đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm (03 bản).  ASEAN SECURITIES sẽ cắt tiền trong tài khoản để thực hiện quyền mua cho NĐT.
  2. NĐT thực hiện nộp tiền mua chứng khoán bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của ASEAN SECURITIES dưới đây hoặc chuyển khoản vào các số tài khoản sau:

*/ Với khách hàng có tài khoản giao dịch tại Hội sở, Quý khách có thể chuyển tiền vào các tài khoản sau:

Ngân hàng Đông Nam Á
Số Tài khoản: 037.000000.99999
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng Seabank – Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt.
Nội Dung: Nộp tiền thực hiện quyền mua số lượng cổ phiếu … mã chứng khoán…, cho số TK …, tên tài khoản…

 

Ngân hàng Techcombank
Số Tài khoản: 137.2050.2677.014
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Lý Thái Tổ
Nội Dung: Nộp tiền thực hiện quyền mua số lượng cổ phiếu … mã chứng khoán…, cho số TK …, tên tài khoản…
Ngân hàng BIDV
Số Tài khoản: 1221.0000.242518
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành – Hà Nội
Nội Dung: Nộp tiền thực hiện quyền mua số lượng cổ phiếu … mã chứng khoán…, cho số TK …, tên tài khoản…

*/ Với khách hàng có tài khoản giao dịch tại chi nhánh Hồ Chí Minh, Quý khách có thể chuyển tiền vào các tài khoản sau:

Ngân hàng Đông Nam Á
Số Tài khoản: 128.000.8888.8888
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean – CN TP.Hồ Chí Minh
Tại: Tại ngân hàng SeABank – Lê Lai
Nội Dung: Nộp tiền thực hiện quyền mua số lượng cổ phiếu … mã chứng khoán…, cho số TK …, tên tài khoản…

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A tài khoản 032C001234 được thực hiện 1000 cp ABC phát hành thêm. Vậy ông Nguyễn Văn A sẽ thực hiện chuyển tiền  vào tài khoản tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á với nội dung sau:

Số Tài khoản: 037.000000.99999
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng Seabank – Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt.
Nội Dung: Nộp tiền thực hiện quyền mua 1000 cổ phiếu ABC cho số TK032C001234 của ông Nguyễn Văn A.
  1. NĐT gọi điện qua hệ thống điện thoại ghi âm của ASEAN SECURITIES  để thực hiện quyền mua chứng khoán:
Khi NĐT thực hiện quyền mua chứng khoán qua điện thoại cố định cần cung cấp đầy đủ thông tin của chủ tài khoản hoăc người được ủy quyền như: tên tài khoản, số tài khoản, số chứng minh nhân dân, ngày cấp và mật khẩu đặt lệnh theo quy định của Công ty, đồng thời xác nhận nội dung thực hiện mua cổ phiếu phát hành thêm. Công ty chứng khoán kiểm tra lại thông tin NĐT, nếu khớp và số tiền trong tài khoản chứng khoán đủ, Công ty sẽ thực hiện quyền mua cho NĐT.
  1. NĐT thực hiện quyền mua chứng khoán trực tuyến:

–      Để thực hiện giao dịch mua chứng khoán phát hành thêm trực tuyến, NĐT phải đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán và chuyển tiền trực tuyến. Sau đó Quý khách đăng nhập vào trang giao dịch trực tuyến, vào phần Tài khoản –> Thực hiện quyền để tiến hành thực hiện quyền:

Công ty chứng khoán chỉ thực hiện quyền mua chứng khoán khi NĐT thực hiện quyền trong thời hạn quy định.

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

NĐT có nhu cầu  chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, NĐT và người nhận  chuyển nhượng phải trực tiếp đến ASEAN SECURITIES để làm thủ tục. Tại ASEAN SECURITIES, NĐT phải điền đầy đủ, chính xác, đầy đủ thông tin và ký kết vào mẫu dưới đây:-   Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (05 bản). Trường hợp người chuyển nhượng là tổ chức trên Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán phải có đầy đủ dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp được giao dịch tại công ty chứng khoán.

–   Đồng thời xuất trình CMND hợp lệ (nếu là khách hàng cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh (bản photo công chứng) và Giấy ủy quyền hợp pháp.

Công ty chứng khoán sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin NĐT trên Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua, CMND hoặc Giấy đăng ký kinh doanh. Nếu các thông tin NĐT chính xác,  hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ, Công ty chứng khoán sẽ làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua chứng khoán với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đồng thời trả cho NĐT 01 liên để khách hàng lưu.

ASEAN SECURITIES chỉ thực hiện chuyển nhượng khi NĐT làm thủ tục đúng thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua đã quy đinh.