Hướng dẫn giao dịch cổ phần

Khách hàng có thể đến địa điểm sau để thực hiện giao dịch cổ phần đang được quản lý tại Công ty CP Chứng khoán Asean:

* Hội sở Công ty CP Chứng khoán Asean

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Tầng 4 số 18 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 04.6275.3844/04.6275.8888 Fax: 04.6275.3816

* Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean tại TP.Hồ Chí Minh

Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Số 31-33-35 đường Hàm Nghi – Phường Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3824.6468/08.3829.9090 Fax: 08.3824.6550

1.Thay đổi thông tin Khách hàng1.thay_doi_tt_KHBước 1: Khách hàng xuất trình CMND bản gốc.

Bước 2: Khách hàng khai báo đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông (mẫu biểu Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông)

2. Cấp Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu cổ phần

cap_so

Bước 1: Khách hàng xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc. Các chứng từ liên quan đến việc khách hàng đang sở hữu cổ phần của Tổ chức phát hành.

Bước 2: Sau khi nhận Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu cổ phần khách hàng điền đầy đủ thông tin và ký nhận vào Giấy biên nhận Sổ cổ đông (mẫu biểu Giấy biên nhận Sổ cổ đông)

3.Khách hàng chuyển nhượng Cổ phần

     a.Đối với khách hàng cá nhân:3.KHCN_chuyen_nhuongBước 1: Khách hàng xuất trình CMND của người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng. Sổ cổ đông/ Giấy xác nhận SHCP đối với bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có)

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào:

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (mẫu biểu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần): 03 bản

– Đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần (mẫu biểu Đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần) : 03 bản

Bước 3: Khách hàng nộp tiền phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của hợp đồng chuyển nhượng vào tài khoản Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Tài khoản số: 026 001000 99999 tại Ngân hàng SeABank Thành Công

Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: “(Tên khách hàng ) nộp tiền mua (số lượng cổ phần) của (Tên Công ty khách hàng sở hữu cổ phần)”

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần khách hàng nhận lại Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu cổ phần. Khách hàng ký nhận vào Giấy biên nhận Sổ cổ đông (mẫu biểu Giấy biên nhận Sổ cổ đông).

b.Đối với khách hàng Tổ chức.KHTC_chuyen_nhuongBước 1: Khách hàng xuất trình:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y bản chính).

– Giấy CMND của đại diện theo pháp luật của tổ chức (sao y bản chính).

– Giấy CMND của người được ủy quyền (sao y bản chính) (nếu có).

– Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng ( hoặc nhận chuyển nhượng) cổ phần (Bản chính)

– Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu cổ phần đối với bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu có).

– CMND và Giấy giới thiệu của Tổ chức (nếu người thực hiện việc chuyển nhượng không phải là người đại diện theo pháp luật của Tổ chức).

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào:

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (mẫu biểu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần): 03 bản

– Đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần (mẫu biểu Đơn yêu cầu chuyển nhượng cổ phần) : 03 bản

Bước 3: Khách hàng nộp tiền phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của hợp đồng chuyển nhượng vào tài khoản Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
Tài khoản số: 026 001000 99999 tại Ngân hàng SeABank Thành Công

Nội dung nộp tiền/chuyển khoản ghi rõ: “(Tên khách hàng ) nộp tiền mua (số lượng cổ phần) của (Tên Công ty khách hàng sở hữu cổ phần)”

Bước 4: Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần khách hàng nhận lại Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu cổ phần. Khách hàng ký nhận vào Giấy biên nhận Sổ cổ đông (mẫu biểu Giấy biên nhận Sổ cổ đông).