Hướng dẫn nộp tiền

*/ Với khách hàng có tài khoản giao dịch tại Hà Nội, Quý khách có thể nộp tiền vào các tài khoản sau:

Ngân hàng Đông Nam Á
Số Tài khoản: 037.000000.99999
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng Seabank – PGD Lý Thường Kiệt
Nội Dung: Nộp Tiền vào TK 032C……………Của…………

Ví Dụ: Khách hàng Nguyễn Văn Đức, tài khoản chứng khoán 032C081111 nộp 100.000.000 VNĐ vào tài khoản chứng khoán: Viết phiếu nộp tiền như sau:

Số tiền nộp (Bằng số): 100.000.000 VND
Số Tài khoản: 037.000000.99999
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng Seabank – PGD Lý Thường Kiệt
Nội Dung: Nộp Tiền vào TK 032C081111 của Nguyễn Văn Đức
Ngân hàng BIDV
Số Tài khoản: 1221.0000.242518
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tại: Tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành – Hà Nội
Nội Dung: Nộp Tiền vào TK 032C……………Của…………

*/ Với khách hàng có tài khoản giao dịch tại chi nhánh Hồ Chí Minh, Quý khách có thể chuyển tiền vào các tài khoản sau:

Ngân hàng Đông Nam Á
Số Tài khoản: 102.000.8888.8888
Tên Chủ tài khoản: Công Ty Cổ phần Chứng khoán Asean – CN TP.Hồ Chí Minh
Tại: Tại ngân hàng SeABank – CN Sài Gòn
Nội Dung: Nộp Tiền vào TK 032C……………Của…………

Thời gian thực hiện:

  • Sáng: Từ 8h đến 12h00
  • Chiều: Từ 13h đến 16h45

(Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6)