Hướng dẫn đăng nhập S-Trade

Để có thể đăng nhập vào phần mềm STrade, Quý khách cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở trình duyệt Internet Explorer hoặc Mozilla Firefox

Bước 2: Nhập địa chỉ website của công ty: https://www.aseansc.com.vn Quý khách chọn ô khoanh tròn:

trang_chu_GDTT_Strade

Bước 3: Tại giao diện đăng nhập, khách hàng nhập “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” như đã được cung cấp và kích  “Đăng nhập” để kích hoạt tài khoản của mình:

Stradelogin2

Bước 4. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình chính của STrade sẽ hiện ra như bên dưới:

Stradelogin3