Hướng dẫn tạo danh mục cổ phiếu

Giúp Quý khách chọn lọc những mã cổ phiếu ưa thích và muốn quan tâm cho vào một bảng theo dõi riêng, để quan sát giá và các thông tin cơ bản, danh sách này cập nhật đến 25 loại cổ phiếu mà Quý khách ưa thích. Quý khách có thể Thêm, Xoá, hoặc Lưu những cổ phiếu này trong trang Danh sách xem cho những lần truy cập sau.

hdtdmcpb1

 

 

1Thêm cổ phiếu

Đánh tên cổ phiếu vào ô nhập tên cổ phiếu tdmcp2và nhấn Enter hoặc nhấn nút tdmcp3.

Nếu danh sách đầy (tối đa là 25 cổ phiếu), một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.

tdmcp4

Nếu Quý khách nhập trùng cổ phiếu, một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.

tdmcp5

Nếu Quý khách nhập sai cổ phiếu, một hộp thoại sẽ xuất hiện như sau.
tdmcp6

2.  Xóa cổ phiếu
Nhấp chuột vào cổ phiếu để tên cổ phiếu hiện ra trong ô nhập tên cổ phiếu. Sau đó nhấn nút tdmcp7

3.  Lưu danh sách ưa thích
Một khi Quý khách kết thúc việc thêm cổ phiếu Quý khách ưa, nhấn nút tdmcp8 để Vi-Trade có thể lấy danh sách này cho lần truy cập sau.

4.  Chọn dữ liệu

Quý khách có thể thay đổi loại dữ liệu mà Quý khách muốn xem bằng cách thay đổi các lựa chọn trên thanh công cụ.

tdmcp9