Hướng dẫn Lưu ký chứng khoán

Quý khách có sổ cổ đông cần lưu ký chứng khoán đến Quầy giao dịch của Asean Securities để thực hiện lưu ký chứng khoán.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Asean Securities

Khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn Mở tài khoản tại đây

Bước 2: Khách hàng thực hiện lưu ký chứng khoán

Hồ sơ lưu ký chứng khoán bao gồm

  • Đối với khách hàng cá nhân:
  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
  • CMND/CCCD còn hiệu lực (bản gốc)
  • Đối với khách hàng tổ chức:
  • Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
  • Quyết định thành lập công ty/Đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)
  • Phiếu gửi lưu ký chứng khoán theo mẫu (do Asean Securities cung cấp)
  • Giấy giới thiệu của người được giới thiệu đến làm thủ tục lưu ký (bản gốc)
  • CMND/CCCD còn hiệu lực của người được giới thiệu (01 bản photo)