PMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung điều lệ Công ty

05/02/2015 17:59

– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v bổ sung điều lệ Công ty
– Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 03/2015
– Địa điểm thực hiện: CTCP dược phẩm dược liệu Pharmedic, 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.HCM
– Nội dung lấy ý kiến:
Lấy ý kiến cổ đông về bổ sung ngành nghề kinh doanh của CTCP dược phẩm dược liệu Pharmedic:
        * Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
        * Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu
        * Bán buôn thực phẩm khác chưa phân vào đâu
        * Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu
        * Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
        * Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
        * In ấn
        * Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
        * Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
        * Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
        * Sản xuất các hóa chất cơ bản
        * Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PMC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.