TNA: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

06/02/2015 18:08

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014             
Nội dung cụ thể:
1.     Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014:
a.     Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
b.     Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
c.     Thời gian thực hiện: 23/03/2015
d.     Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam, địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Thiên Nam  số 111-121  Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP.HCM từ ngày 23/03/2015, Sáng từ 8h00 đến 12h00, Chiều từ 14h00 đến 17h00 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông, Giấy ủy quyền hợp pháp (nếu có).
2.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
a.     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) 
b.     Thời gian thực hiện: 28/03/2015
c.     Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex
d.     Nội dung họp: Sẽ thông báo sau trên website công ty www.tna.com.vn
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TNA lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.