DVC: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 bằng tiền

12/11/2015 18:00

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện:  6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
Thời gian thực hiện: 15/12/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Phòng 4, tầng 2, khu 2 tầng, CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng, địa chỉ: số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng kể từ ngày 15/12/2015 (vào giờ làm việc hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân. Đối với các cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, đề nghị gửi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu download tại www.dichvucang.com gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Kế toán – Phòng 4, tầng 2, khu 2 tầng, CTCP Thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng, điện thoại: 0313 827970, fax: 0313 827975 (không chuyển qua tài khoản người khác)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/12/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.