DSN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

03/12/2015 17:46

     
Lý do và mục đích:
a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
– Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 8h00 Thứ Bảy ngày 30/01/2016
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen, 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
– Nội dung họp: Sẽ thông báo sau (Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sẽ được đăng trên website của Công ty www.damsenwaterpark.com.vn trước 10 ngày diễn ra Đại hội).
b. Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
– Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)
– Ngày thanh toán: 20/01/2016
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công viên Nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP. HCM bắt đầu từ ngày 20/01/2016 vào lúc 8g30 đến 15g30 các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 3 công viên nghỉ định kỳ và lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/01/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.