SSC: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

10/06/2016 17:50

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
Thời gian thực hiện: 26/07/2016.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu từ ngày 26/07/2016 và xuất trình CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm thủ tục thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
* Khu vực phía Nam: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
– Địa chỉ: 282 Lê  Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM.
– Điện thoại: 08.39907974 – 38442414                 Fax: 08.38442387.
  * Khu vực phía Bắc: làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam.
– Địa chỉ: 489/14 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
– Điện thoại: 04.38274343 – 38774958                 Fax: 04.36500762.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 01/07/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.