Các dịch vụ giá trị gia tăng

– Thông báo cho khách hàng kết quả giao dịch bằng tin nhắn điện thoại sau khi khớp lệnh

– Cập nhật và cung cấp những thông tin thị trường cho khách hàng bằng bản tin hằng ngày, bản tin tuần và những báo cáo phân tích của công ty.

– Hỗ trợ công cụ phân tích, công cụ sàng lọc chứng khoán theo các tiêu chí và mục tiêu của khách hàng

– Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng thông qua những phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô.

– Cung cấp cho khách hàng công cụ đặt lệnh tốt nhất, hiện đại nhất thông qua phần mềm STrade….

– Cung cấp nhiều sản phẩm, tiện ích tạo cho Quý nhà đầu tư có nhiều lựa chọn khi tham gia và chọn ASEAN SECURITIES.