Dịch vụ Đại lý đấu giá

Với thế mạnh về nhân lực và công nghệ, ASEAN SECURITIES thường xuyên được đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phần cho nhiều tổ chức phát hành. Tại ASEAN SECURITIES khách hàng có thể dễ dàng tham gia đấu giá cổ phần và được tư vấn cụ thể nhất về các thủ tục để tham gia đấu giá. Ngoài ra, khách hàng sẽ được đội ngũ chuyên gia ASEAN SECURITIES tư vấn trung thực nhất về thông tin của tổ chức phát hành, tiềm năng cũng như cơ hội của cổ phiếu tổ chức phát hành. Địa điểm đấu giá cổ phần có thể được tổ chức ngay tại sàn giao dịch ASEAN SECURITIES hoặc tại một địa điểm do tổ chức phát hành chỉ định.