Dịch vụ giao dịch trực tuyến qua điện thoại di động Smobile

Dịch vụ Smobile là phiên bản thu nhỏ của Strade, hỗ trợ Quý khách giao dịch ở bất kỳ nơi đâu trên chính chiếc điện thoại di động có kết nối Internet (Wifi, 3G, GPRS) của mình.

Smobile cung cấp thông tin tài khoản và thị trường một cách cô đọng, chính xác. Giá chứng khoán được cập nhật liên tục trong giờ giao dịch, đồng thời Smobile tích hợp thông tin thị trường chứng khoán trên cùng màn hình phiếu lệnh đặt hỗ trợ Quý kháchdễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định.

Yêu cầu sử dụng: Điện thoại di động có hỗ trợ Web kết nối Wifi, 3G hoặc GPRS.