Dịch vụ Môi giới đầu tư trái phiếu

Trong đầu tư luôn có yếu tố rủi ro, do đó khi tư vấn danh mục đầu tư của một khách hàng, một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cố gắng tránh và giảm những yếu tố không chắc chắn, có tiềm ẩn rủi ro cao.

Các mục tiêu khi đầu tư vào trái phiếu:

  • Đa dạng hóa – Trái phiếu có xu hướng ít biến động hơn so với cổ phiếu, do đó có thể ổn định giá trị danh mục của khách hàng khi thị trường cổ phiếu biến động. Về lâu dài việc sở hữu cả hai loại hình đầu tư thường có thể đem lại lợi nhuận hợp lý với ít rủi ro hơn.
  • Tính ổn định – Khi khách hàng có kế hoạch chi tiêu một khoản tiền lớn trong tương lai, đầu tư vào trái phiếu là một lựa chọn tốt vì nó đem lại sự an toàn và lợi nhuận dự báo trước được. Đối với những khách hàng có gia đình hoặc có dự định mua tài sản có giá trị lớn (nhà, công ty…), đầu tư trái phiếu đảm bảo an toàn hơn cho nguồn vốn của họ.
  • Thu nhập ổn định – Không giống những khoản đầu tư khác với nhiều biến động, lợi tức từ trái phiếu luôn ổn định. Khách hàng có thu nhập ổn định – công chức – hoặc cần sự cân đối ổn định các nguồn thu nhập, giảm rủi ro “bỏ hết trứng vào một rổ”, đầu tư trái phiếu là một chọn lựa nên cân nhắc đến.