Dịch vụ ứng trước tiền bán Chứng khoán

Đây là dịch vụ mà ASEAN SECURITIES hỗ trợ cho khách hàng có thể sử dụng ngay nguồn tiền bán chứng khoán của mình thay vì chờ tiền bán chứng khoán vào ngày T+3. Sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần lưu ý một số điểm như sau:

–     Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này ngay sau khi có kết quả bán chứng khoán thành công.

–     Khách hàng phải trả phí dịch vụ ứng trước được quy định bởi ASEAN SECURITIES. Phí dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở lãi suất hiện thời và không cố định.

–     Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh và/hoặc đang chờ tiền về tài khoản.

–     ASEAN SECURITIES sẽ tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.

–     Cách tính phí ứng trước – Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày nhận ứng trước. Số tiền ứng trước là số tiền khách hàng đã sử dụng Mức phí ứng trước: được quy định theo từng thời kỳ. NĐT thực hiện ứng trước theo các hình thức sau:

Ứng trước tiền bán chứng khoán tại sàn: NĐT trực tiếp đến ASEAN SECURITIES để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán.

Ứng trước tiền bán chứng khoán qua hệ thống điện thoại ghi âm của ASEAN SECURITIES: NĐT gọi điện đến công ty chứng khoán, cung cấp đầy đủ thông tin của chủ tài khoản hoăc người được ủy quyền như: tên tài khoản, số tài khoản, số chứng minh nhân dân, ngày cấp và mật khẩu đặt lệnh theo quy định của Công ty, đồng thời xác nhận nội dung số tiền ứng trước . Nếu thông tin khớp, công ty chứng khoán sẽ thực hiện ứng trước theo yêu cầu của NĐT.

Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động: Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là dịch vụ tiện ích mà ASEAN SECURITIES cung cấp cho khách hàng để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian hoàn thiện chứng từ cho khách hàng.

In addition, it is wise to read through some posts

In affordablepapers the event you opt to do this search for a job, remember that the ideal paper for you to get would be one that is going to fit all the criteria that you are seeking.

and read some sites which could possibly be able to offer you some advice on the best way best to write an article on line.