Môi giới đầu tư chứng khoán niêm yết

Với một đội ngũ môi giới – tư vấn chuyên nghiệp, trung thực, am hiểu thị trường, ASEAN SECURITIES tự tin sẽ tư vấn cho khách hàng những thông tin thị trường chính xác nhất, hỗ trợ khách hàng trong việc phân tích thị trường, ngành nghề chứng khoán và xu hướng thị trường để khách hàng có những quyết định tốt nhất phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng. Ngoài ra, với lợi thế công nghệ hiện đại ASEAN SECURITIES đã tận dụng và kết hợp đối đa giữa con người và công nghệ để phục vụ khách hàng một cách hoàn hảo nhất, tối đa lợi ích của khách hàng. Khách hàng có thể đặt lệnh rất đơn giản và thuận tiện với những phương thức sau:

  1. Đặt lệnh giao dịch trực tiếp: Khách hàng điền các thông tin vào phiếu lệnh và gửi trực tiếp cho nhân viên phòng môi giới tại sàn giao dịch của ASEAN SECURITIES.
  2. Đặt lệnh giao dịch trực tuyến qua Internet thông qua phần mềm giao dịch STrade
  3. Đặt lệnh giao dịch trực tuyến qua Điện thoại di động thông qua phần mềm giao dịch SMobile
  4. Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại cố định.

Với tất cả các phương thức đặt lệnh nêu trên, các lệnh giao dịch sẽ được thực hiện nhanh nhất để vào hệ thống giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán.